Avís Legal

Aquest avís legal (d’ara endavant, “l’Avís Legal”) regeix l’accés i l’ús del lloc web accessible a través del nom de domini www.iter.cat i els subdominis corresponents (d’ara endavant, “el lloc Web”). L’accés al lloc web atribueix l’usuari que el duu a terme la condició d’usuari (d’ara endavant, “l’usuari”). En cas que no estigui d’acord amb aquest avís legal, l’usuari ha d’abandonar immediatament el lloc web sense fer-lo servir.

Per mitjà de l’acceptació d’aquest avís legal, l’usuari manifesta el següent:

  • Que ha llegit, entén i accepta allò que aquí s’exposa.
  • Que és major d’edat.

1. Informació general del lloc web

A continuació s’ofereix la informació general del Lloc Web:

Titular: Francesc Jubany Ribalta
Direcció: Carrer Riu Ser, 1, 1r 3a 17003 Girona
N.I.F.: 40358644S
Adreça electrònica: info@iter.cat

2. Informació general del lloc web

L’accés al lloc web és gratuït tret en allò relatiu al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions que subministra el proveïdor d’accés contractat per l’usuari.

3. Continguts i serveis enllaçats al lloc web

El lloc web pot contenir dispositius tècnics d’enllaç, directoris i, fins i tot, instruments de cerca que permetin a l’usuari accedir a altres pàgines i portals d’internet (d’ara endavant, “llocs enllaçats”). En aquests casos, iter només serà responsable dels continguts i serveis subministrats als llocs enllaçats en la mesura en què disposi d’un coneixement efectiu de la seva il·licitud i no hagi desactivat l’enllaç als llocs enllaçats amb la diligència deguda. En cas que l’usuari consideri que existeix un lloc enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats, pot comunicar-ho a iter.

En cap cas l’existència de llocs enllaçats pot pressuposar la formalització d’acords entre iter i els responsables o titulars dels llocs enllaçats, així com tampoc la recomanació o promoció dels llocs enllaçats o els seus continguts per part d’iter. Tret que s’indiqui expressament el contrari al lloc web, iter no coneix els continguts i serveis dels llocs enllaçats i, per tant, no serà responsable dels danys i perjudicis que puguin produir a l’usuari o a qualsevol tercer.

4. Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts del lloc web, com ara, a títol merament enunciatiu, però no exhaustiu, textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, enllaços i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, són propietat intel·lectual d’iter o de tercers llicenciadors, sense que es puguin entendre com cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació que reconeix la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre els continguts.

L’usuari manifesta ser l’únic autor de totes les fotografies, imatges, textos o comentaris (d’ara endavant, “els continguts de l’usuari”) que publiqui o enviï a través de les seccions del lloc web que es disposen a aquest efecte, alhora que garanteix que l’ús dels continguts de l’usuari al lloc web no infringeix els drets de cap tercer. Quant als continguts de l’usuari, l’usuari cedeix gratuïtament a iter els drets de comunicació pública, reproducció, distribució i transformació, en totes les modalitats d’explotació existents fins a la data d’acceptació d’aquest Avís Legal. Aquesta cessió s’efectua per a l’àmbit territorial universal i pel temps corresponent a tota la vida i setanta anys després de la defunció o declaració de decés de l’usuari.

Les marques, els noms comercials i la resta de signes distintius que es publiquen al Lloc Web són titularitat d’IDE360 o de tercers cedents o llicenciadors, sense que es pugui entendre cedit a l’Usuari cap dret sobre aquests continguts.

5. Contrasenya

L’usuari és responsable en tot moment de la custòdia de la seva contrasenya i assumeix, en conseqüència, qualssevol danys i perjudicis que puguin derivar-se de l’ús indegut, així com de la cessió, revelació o extraviament de la contrasenya. A aquests efectes, l’accés a àrees restringides o l’ús dels serveis i continguts del lloc web que es realitza amb la seva contrasenya es reputaran com realitzats per l’usuari.

6. Nul·litat i ineficàcia de les clàusules

Si qualsevol clàusula inclosa en aquest Avís Legal es declarés totalment o parcialment nul·la o ineficaç, la nul·litat o ineficàcia només afectarà la disposició corresponent o la part de la disposició que resulti nul·la o ineficaç. En aquest cas, subsistirà aquest Avís Legal en tota la resta i la disposició es considerarà totalment o parcialment no inclosa.

7. Legislació aplicable

Aquest Avís Legal es regirà i interpretarà de conformitat amb la legislació espanyola.